Řád mateřské školy , Vlasákova 955

řád-školy-3

Read Users' Comments (0)

Nový školní rok

Školní rok začíná 3.9.2018.Je třeba, aby se děti dostavily do osmi hodin. Děti potřebují: boty na přezutí, oblečení do třídy a na zahradu, pyžamo / pokud budou spát/. Všechny věci označte, aby si je děti poznaly.

Ú7vodní schůzka pro rodiče bude ve čtvrtek 6.9.2018 od 17,00 hodin ve třídě Berušek. /budova A – přízemí/.

Rozdělení dětí do tříd je vyvěšeno na vstupních dveřích.

Těšíme se na Vás i Vaše děti. Přejeme pěkný školní rok.

 

Upozornění plavání začíná už 5.9. dopoledne.

Read Users' Comments (0)

Výsledky zápisu do MŠ na rok 2018/2019

Přijaté děti .

——————————————

Mateřská škola Vlasákova 955/12

92,93,94,95,96,97,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,111,112,115,117,118,

119,120,121,122,123,124,125,127.

Žádáme rodiče, aby dne 12.6.2018 v 16,00hodin přišli podepsat „Rozhodnutí o přijetí“

do třídy Medvědů.Budova A 1. patro

Mateřská škola Vlachova – Večerníček

90,113

Mateřská škola Rosnička

126,98,100

Mateřská škola Mezi školami 2323

116,114

Mateřská škola Horákova – Pastelka

91

Nepřijaté děti:

————————-

110

Read Users' Comments (0)

Jarní brigáda poděkování

Děkujeme všem rodičům, kteří nám v sobotu pomohli vylepšit prostředí pro své děti. Počasí nám přálo. Podařilo se udělat vše co jsme plánovali. Zlikvidovat starý nábytek, opravit židličky a prolézačky, upravit zahradu, natřít prolézačky, lavičky a všechno co bylo třeba. Děkujeme

Read Users' Comments (0)

Jarní brigáda

Zveme rodiče na jarní brigádu. Budeme potřebovat hlavně silné tatínky na likvidaci starého nábytku. Maminky mohou natírat a dohrabat zahradu. Dopředu moc děkujeme a těšíme se na hojnou účast. Brigáda bude 21.4. v sobotu od 9,00hodin.

Read Users' Comments (0)

Den otevřených dveří, Zápis do MŠ

Zveme děti a jejich rodiče na den otevřených dveří dne 18. dubna od 9,00 hodin do 11,00 hodin a odpoledne od 15,00 hodin do 17,00 hodin. Těšíme se na vás.

 

Zápis do MŠ bude : 2. května od 13,00 do 17,00 hodin – vydávání  žádostí o přijetí

16. května od 13,00 do 17,00 vybírání potvrzených žádostí  o přijetí

Přineste doklad o bydlišti na Praze 13 a rodný list dítěte.

Read Users' Comments (0)

Plavání druhé pololetí

Plavání pro přihlášené děti. Děti odcházejí v 8,10 hodin ze školky. Svačinu dostanou sebou. Dochází ke změně. Plavání v druhém pololetí bude v pátek. Začíná 16. února.

Read Users' Comments (0)

Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy

  1. Trvalý pobyt na Praze 13                                                                           10 bodů
  2. Děti, které dovrší do 30.8.2018 pět let                                                    8 bodů
  3. Děti, které dovrší do 30.8.2018 čtyř let                                                   6 bodů
  4. Děti, které dovrší do 30.8.2018 tří let                                                      4 body
  5. Sourozenec bude navštěvovat stále MŠ,
  6. mladší sourozenec dovrší do 30.8.2018 tří let.                                      2 body
Read Users' Comments (0)

Nové hřiště

img_9344V pátek 21 října bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště na školní zahradě. Pásku přestřihl pan starosta Vodrážka a zástupce Mercedesu, který finančně přispěl ..img_9401 img_9401 img_9353

Read Users' Comments (0)