Výsledky zápisu do MŠ na rok 2019/2020

Registrační čísla dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 pro školní rok 2019/2020

132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,

159,160,162, 163,164

Přijat do MŠ Rosnička – 161

Přijati z FMŠ Sluníčko pod střechou – 329, 336

Přijata z MŠ Píšťalka – ZMS /35/5/2019

 

19. 6. 2019 od 13.00 – 16.00 hodin v ředitelně mateřské školy podepsání:

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020

 

 

Komentáře jsou zakázané.