Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy

  1. Trvalý pobyt na Praze 13                                                                           10 bodů
  2. Děti, které dovrší do 30.8.2019 pět let                                                    8 bodů
  3. Děti, které dovrší do 30.8.2019 čtyř let                                                   6 bodů
  4. Děti, které dovrší do 30.8.2019 tří let                                                      4 body
  5. Sourozenec bude navštěvovat stále MŠ,
  6. mladší sourozenec dovrší do 30.8.2019 tří let.                                      2 body

Komentáře jsou zakázané.